Najbliższe wykłady, kursy, spotkania

Administrator | Odsłony: 3864

Zapraszamy na wykład dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na temat dawnych reguł astrologicznego prognozowania pogody.

Jakub z Iłży starszy (1470-1526) to jeden z wybitnych profesorów Akademii Krakowskiej przełomu XV i XVI stulecia i zarazem jeden z najznakomitszych przedstawicieli krakowskiej „nauki o gwiazdach". W 1506 roku objął katedrę astrologii i zgodnie z obowiązkiem nałożonym na profesora kierującego tą katedrą zaczął tworzyć i wydawać drukiem tzw. Iudicia Cracoviensia. Zasłynął jednak jako prekursor polskiej astrometeorologii. Jego dzieło Opusculum aurei tractatuli in Astrologicis de pluviis ventis ac de aliis variis aurae dispositionibus („Złoty traktat astrologiczny o deszczach, wiatrach i innych zjawiskach atmosferycznych") jest nie tylko wykładnią zasad obowiązujących w ówczesnej meteorologii, ale również znakomitym świadectwem wysokiego poziomu nauk astronomiczno-astrologicznych na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszych latach XVI wieku.

Sylwia Konarska-Zimnicka – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UJK w Kielcach. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojmowanej kultury Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej; ponadto historii nauki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii przyrody, astronomii, astrologii, medycyny (przede wszystkim ziołolecznictwa).

Wykład połączony jest z prezentacją i promocją drugiego tomu Biblioteki PTA. Jest nim książka H. S. Greena Astrometeorologia w tłumaczeniu Magdaleny Krukowskiej, którą można nabyć na spotkaniu przed wykładem.

Data: poniedziałek, 25 marca 2013 r., godz. 18:00

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39, Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego (historyczny budynek PASTA), IV piętro.

WSTĘP WOLNY

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top