Nowe miejsce spotkań PTA
Od lutego 2019 roku wszystkie spotkania, wykłady, seminaria, konferencje i szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Astrologicznego odbywają się w nowym miejscu,
w Centrum szkoleniowo-konferencyjnym „Jupiter” w Warszawie przy ul. Towarowej 22
Administrator | Odsłony: 6380

Dziękujemy wszystkim uczestnikom I Zjazdu PTA za liczne przybycie. Nie udało się dotrzymać dość napiętego harmonogramu, bo trudno było niektóre tematy zmieścić w standardowych 40 minutach i do tego jeszcze krótko wymienić poglądy. W efekcie Zjazd zakończył się dopiero o 21.

Pozytywnie zaskoczyła nas duża liczba osób nie należących jeszcze do PTA, a uczestniczących w Zjeździe. Myślę, że to dobrze rokuje podobnym przedsięwzięciom na przyszłość oraz rozwojowi PTA. Na konferencji zauważalna była przewaga zainteresowań wykładowców i uczestników tematyką dotyczącą spraw szeroko pojętej astrologii mundalnej.


W przerwie po pierwszych trzech wykładach odbyło się Walne Zebranie Członków PTA. Przewodniczący PTA złożył sprawozdanie z działalności Zarządu i finansowe za okres od rozpoczęcia działalności PTA do końca 2010 roku. Wystąplili również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Wniosek Komisji Rewizyjnej udzielenia absolutorium Zarządowi został przyjęty przez zgromadzonych jednogłośnie. Do Sądu Koleżeńskiego nie zgłoszono żadnych wniosków. W części zebrania przeznaczonej na wolne wnioski wysunięto propozycję rozpoczęcia przez Towarzystwo prowadzenia regularnych szkoleń astrologicznych także dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z astrologią. Okazało się to zgodne również z planami Zarządu o ile tylko warunki finansowe na to pozwolą.
Na tym Walne Zebranie członków zostało zakończone i po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga część konferencyjna Zjazdu.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się towarzysząca Zjazdowi wystawa Muzeum Azji i Pacyfiku pt. "Kosmiczne symbole Orientu" oraz stoliki z ofertą wydawniczą Studia Astropsychologii. Odbyła się także premiera dopiero co wydanej w Polsce książki Johna Frawleya Podręcznik astrologii horarnej.

Tutaj można zobaczyć galerię zdjęć ze Zjazdu i konferencji astrologicznej.


Kategoria: Zjazdy i spotkania
Back to Top