AdminPTA | Odsłony: 503

Wręczenie nagrody PTA im. Fr. Prengla dla Leona Zawadzkiego i Marii Pieniążek


Polskie Towarzystwo Astrologiczne na wniosek Rady Programowej PTA, która podjęła decyzję w wyniku regulaminowego głosowania, przyznało w 2014 roku Nagrodę im. Franciszka Prengla Panu Leonowi Zawadzkiemu i Pani Marii Pieniążek.


Kategoria: Multimedia
Back to Top