Administrator | Odsłony: 794687

Użytkownicy witryny PTA mogą posiadać status przynależności do kilku grup użytkowników różniących się między sobą poziomem uprawnień: Goście, Członkowie PTA, Autorzy, Redaktorzy, Administratorzy, Superadmnistrator. Zwykłe konto na witrynie PTA może założyć każdy. Część zawartości witryny PTA dostępna jest wyłącznie dla grupy Członków PTA.

Podczas rejestracji zalecamy podać nazwę użytkownika (w formularzu pole: Użytkownik), którą może być dowolnie wymyślona nazwa, np. abdu34, przy której użyciu będziemy się logować na swoje konto oraz w polu Pełna nazwę - najlepiej pełne nazwisko i imię. Podawanie nazwiska i imienia zalecamy w szczególności w przypadku rejestrowania się osoby będącej Członkiem PTA lub zamierzającej przystąpić do PTA. Ułatwi to bowiem administratorowi szybkie przyznanie takiej osobie praw członkowskich uprawniających do korzystania z zasobów witryny przeznaczonych tylko dla członków PTA.

Gość - posiada najniższy poziom uprawnień, może tylko przeglądać zasoby udostępnione ogółowi publiczności.
 
Użytkownik (tj. zarejestrowany użytkownik) - po zarejestrowaniu się na witrynie i po zalogowaniu uzyskuje dostęp do dodatkowych zasobów udostepnianych dla tego poziomu uzytkowników, może np. wysyłać wiadomości na forum.

Autor - może przesyłać teksty do publikacji na witrynie PTA. Nie muszą to być od razu długie i poważne artykuły. Mogą to być także krótkie informacje o tym, co dzieje się w astrologii w Polsce i na świecie, ogłoszenia. W przypadku braku odpowiedniej kategorii, w której Autor chciałby zamieścić tekst, taka kategoria może zostać utworzona przez Redaktora lub Administratora.

Członek PTA - ma te same uprawnienia co użytkownik zarejestrowany oraz dodatkowo dostęp do zasobów przeznaczonych tylko dla Członków Stowarzyszenia. Członek PTA z opłacanymi na bieżąco składkami posiada rozszerzone uprawnienia (np. dostęp do nagrań z wykładow i spotkań lub plików do pobrania) w porównaniu z członkiem PTA, który ma zaległości w opłacaniu składek.

Redaktor - akceptuje teksty do publikacji, tworzy własne teksty, zarządza kategoriami.

Administrator - zarządza hostingiem, domeną astrolog.org.pl, konfiguracją serwera i witryny, sprawami technicznymi związanymi z  funkcjonowaniem witryny, jej zapleczem, przydziałem uprawnień użytkownikom, w praktyce zastępuje również Redaktora.

Przypisania do grupy Członków PTA dokonuje Administrator na polecenie Zarządu PTA po wpływie deklaracji członkowskiej i opłaceniu pierwszej składki członkowskiej. Uwaga: jeśli Członek PTA zarejestruje się na witrynie pod pseudonimem i nie poda swojego imienia i nazwiska w profilu, to nie będzie możliwe przypisanie go do grupy Członków PTA. W takim przypadku wskazany jest indywidualny kontakt z Administratorem.

Kategoria: Ogólna
Back to Top