AdminPTA | Odsłony: 1979
„Jak interpretować gwiazdę Algol”
Mirosław Czylek
Wykład online, czwartek, 22 kwietnia 2021, godz. 19:00

Zapraszamy na wykład Mirosława Czylka „Bogactwo, szubienica, koniec i początek, czyli jak interpretować gwiazdę Algol”. Algol jest gwiezdnym fenomenem, ponieważ należy do obiektów typu zaćmieniowego, zmieniającym jasność w przeciągu 20 godzin. Dorobiła się wielu legend i skojarzeń, z demonami, alkoholem, bogactwem, utratą głowy, ezoteryką, pięknem i brzydotą na czele. Przedmiot tego wykładu stanowi rozwinięcie tych motywów, w szczególności temat zakończenia procesów historycznych. Omówione zostaną także interesujące przykłady osób, w horoskopach których Algol zaznacza się szczególnie wyraziście.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 1171
„Zagadnienia psychologiczne w astrologii wedyjskiej”
Wykład Rafała Gendarza
Wykład online, czwartek, 11 marca 2021, godz. 19:00

Zapraszamy na wykład Rafała Gendarza „Zagadnienia psychologiczne w astrologii wedyjskiej”. Wykład obejmuje analizę horoskopów znanych psychologów z uwypukleniem tych elementów astrologicznych, które odpowiedzialne są za ich drogę zawodową i ścieżkę życia oraz styl pracy psychologiczno-psychoterapeutycznej. Następnie przedstawione zostaną diagnozy wyzwań mentalnych (m.in. depresja, zaburzenia lękowe, ADHD) w kontekście narzędzi, jakie oferuje astrologia wedyjska.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 1604

„Rahu i Ketu w astrologii wedyjskiej”
Wykład Michała Woszczyło
Wykład online, czwartek, 8 kwietnia 2021, godz. 19:00

Zapraszamy na wykład Michała Woszczyło „Rahu i Ketu w astrologii wedyjskiej”.

W Indiach astrologia (czyli Jyotisha) nierozerwalnie związana jest z psychologią samopoznania i ogólną wiedzą o istocie świata (Weda), a zatem jako taka przynależy ona do kanonu praktykowanych tam nauk humanistycznych. Celem wykładu jest omówienie historii wielokulturowej symboliki Rahu i Ketu, czyli węzłów księżycowych, a także przedstawienie ich znaczenia w odniesieniu do astrologii wedyjskiej. Część praktyczna prelekcji obejmować będzie wnioski, jakie wyciągnąć można na podstawie analizy kosmogramów natalnych powszechnie znanych osobistości w dziedzinach mistycyzmu, muzyki, sportu, literatury i kina.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 1574
„Gwiazdy losu… czyli za co płacimy rachunki”
Anna Maria Skórska
Wykład online, środa, 17 marca 2021, godz. 19:00

Zapraszamy na wykład Anny Marii Skórskiej „Gwiazdy losu… czyli za co płacimy rachunki”, w którym prelegentka przedstawi swoją koncepcję tego, co powoduje, że los rzuca nam kłody pod nogi, w przypadku kiedy w horoskopie urodzeniowym podkreślona jest gwiazda Labrum, Terebellum lub Al Pherg. Wnioskowanie oparte jest na: 1) mitologii greckiej, 2) położeniu gwiazdy w gwiazdozbiorze, 3) znaczeniu nazwy, 4) symbolicznej sieci powiązań (np. konstelacja Kielicha traktowana jako symbol Świętego Graala). Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami horoskopów.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 1517
Robert Marzewski
„Horoskop pomyślny i niepomyślny
w badaniach polskich astrologów dwudziestolecia międzywojennego”
Wykład online, piątek, 26 lutego 2021, godz. 19:00

Zapraszamy na wykład Roberta Marzewskiego „Horoskop pomyślny i niepomyślny w badaniach polskich astrologów dwudziestolecia międzywojennego”. Dwudziestolecie międzywojenne, zwłaszcza lata 30., to bardzo ciekawy i ważny etap rozwoju astrologii w Polsce. Mało znanym wydarzeniem z tego okresu jest przeprowadzenie najprawdopodobniej pierwszych w Polsce badań nad astrologią. Przedmiotem wykładu jest przybliżenie faktów z tym związanych oraz zarysowanie wniosków z owych badań płynących.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 2743

Astrologia partnerska
Jarosław Gronert
Seminarium internetowe, środy: 10 II, 17 II, 24 II, 3 III i 10 III 2021.


Zapraszamy na pięcioczęściowe seminarium internetowe prowadzone przez Jarosława Gronerta poświęcone astrologii partnerskiej, czyli synastrycznej, w ramach którego omówione zostaną techniki interpretacji kosmogramów porównawczych, kontaktowych i relacyjnych wraz z technikami prognostycznymi.


W programie m.in.:

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 1635

„Filozofia humanistyczna i teozofia w świetle nauk astrologicznych”
Michał Woszczyło
Wykład online, piątek 22 stycznia 2021, godz. 19:00

Zapraszamy na wykład internetowy Michała Woszczyło „Filozofia humanistyczna i teozofia w świetle nauk astrologicznych”.

Co też takiego astrologia ma do powiedzenia o "planie Stwórcy"? I co wspólnego ma z niegdysiejszą "królową nauk" zarówno teozofią, jak i filozofią, która, jako wytwór ludzkiej myśli, wobec wyzwań współczesności winna stawać się coraz bardziej przyjazna człowiekowi? To właśnie, a także o naszym stosunku do świata, któremu raz okazujemy zadowolenie, a innym razem się nań gniewamy, stanowi przedmiot niniejszego wykładu.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 1136

Albumasar i jego „Mniejsze wprowadzenie do astrologii”
prof. dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka i dr Piotr Piotrowski
Wykład online, wtorek, 29 grudnia 2020, godz. 19:00

Zapraszamy na wykład autorów książki „Albumasar i jego »Ysagoga minor«”, który wygłoszą prof. dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka oraz dr Piotr Piotrowski.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 802

„Astrologia w Wielkim Księstwie Litewskim w XV-XVII wieku”
dr Natallia Slizh
Wykład online, poniedziałek, 7 grudnia 2020, godz. 19:00

Astrologia w Wielkim Księstwie Litewskim cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w tamtych czasach nigdy nie była przedmiotem prześladowań. Zajmowali się nią duchowni, uczeni, medycy i szlachta. Księgi astrologiczne zachowały się w bibliotekach królewskich, szlacheckich, klasztornych, mieszczańskich. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: historiografia, historyczne źródła wiedzy astrologicznej w Wielkim Księstwie, rozpowszechnienia nauk astrologicznych, astrologia profesjonalna a astrologia popularna, szlachta i astrologia i wiele innych.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top