AdminPTA | Odsłony: 3501
 
„Horoskopy mistrzów krakowskich XV i XVI wieku”
Wykład prowadzi dr Sylwia Konarska-Zimnicka

Sobota, 18 kwietnia 2015, godz. 10:30W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej przechowywanych jest wiele źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych, poświęconych tematyce astronomiczno-astrologicznej. Istotną ich część stanowią horoskopy, najczęściej natalne, pisane na zamówienie zamożnych zazwyczaj osób, ale również wydarzeniowe odnoszące się do precyzyjnie podanej daty, nie związane z narodzinami konkretnej osoby. Wykresy uzupełniane są często obszernymi komentarzami, będącymi wykładnią wzmiankowanych horoskopów. Trzeba podkreślić, że horoskopy te dają świadectwo wiedzy, wierzeń i mentalności społeczeństwa tamtych czasów; stanowią też niedoceniane źródło do badań genealogicznych.

 

Na wykładzie dr Sylwia Konarska-Zimnicka omówi kilka horoskopów z tamtego okresu, wraz z ich zachowaną interpretacją. Natomiast objaśnienia odnoszące się do wykorzystanych w nich technik i reguł astrologicznych przedstawi dr Piotr Piotrowski.

Wykładowi towarzyszyć będzie premiera VI tomu Biblioteki PTA. Jest to wydanie krytyczne łacińskiego dzieła z 1506 roku „Introductorium astronomiae, czyli kompendium wiedzy astrologicznej”  Michała Falkenera w przekładzie dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej oraz w jej i dr. Piotra Piotrowskiego opracowaniu.

Wykład poprzedzi coroczne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

Termin: sobota, 18 kwietnia 2015, godz. 10:30 (do 11:30).

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

Wstęp wolny.

 
Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top