Administrator | Odsłony: 10223

 

Polskie Towarzystwo Astrologiczne (PTA) zostało zarejestrowane 13 sierpnia 2009 roku. PTA posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu. Siedzibą PTA jest Warszawa. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Cele Towarzystwa (skrót):

  1. poznawanie i badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz ich znaczenia dla życia człowieka i przebiegu wszelkich procesów zachodzących na Ziemi, w szczególności biologicznych, społecznych i ekonomicznych, 
  2. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy astrologicznej w społeczeństwie,
  3. pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności fachowych członków Towarzystwa,
  4. prowadzenie działalności kulturalnej związanej z astrologią, w szczególności badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego,
  5. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami prowadzącymi podobną działalność w Unii Europejskiej i na świecie,
  6. ochrona zawodu i etosu astrologa.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne zamieszkujące stale w Polsce lub za granicą i prawne z siedzibą w Polsce lub za granicą. Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie oraz opłaci z góry pierwszą roczną składkę członkowską. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona przez swoją działalność dla Towarzystwa lub celów, dla których realizacji powołane zostało Towarzystwo. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu. Członkowie-założyciele: Krystyna Adwentowska, Anna Frankowska-Czerniawska, Maria Graham, Laryssa Kobylińska†, Bogdan Franciszek Krusiński, Krystyna Lelińska, Andrzej Opejda, Światosław Nowicki, Piotr Piotrowski, Krzysztof Porzeżyński, Justyna Reiner†, Agnieszka Rolka-Piotrowska, Teodor Sulima, Alicja Szachewicz, Krzysztof Śliwiński, Swietłana Świder.

Zarząd Towarzystwa:
Piotr Piotrowski - prezes
Mirosław Czylek – wiceprezes
Małgorzata Szwałkiewicz – skarbnik
Adam Majtka – sekretarz
Piotr R. Tymko – członek

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Czerwińska - przewodnicząca
Aleksandra Kaczyńska – sekretarz
Izabella Santura - członek

Sąd Koleżeński:
Bogdan Krusiński – przewodniczący
Anna Tomczyk – wiceprzewodnicząca
Natalia Stala – sekretarz
Ewa Herchel – członek
Ewa Piotrowska – członek

Dane kontaktowe:
Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27,
01-214 Warszawa

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000333559
NIP: 9512295227
REGON: 141975198
Konto bankowe: 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

 

 

Kategoria: O PTA
Back to Top