AdminPTA | Odsłony: 3438

Nagroda PTA im. Fr. Prengla dla Leona Zawadzkiego i Marii Pieniążek

 

Polskie Towarzystwo Astrologiczne na wniosek Rady Programowej PTA, która podjęła decyzję w wyniku regulaminowego głosowania, przyznało w 2014 roku Nagrodę im. Franciszka Prengla Panu Leonowi Zawadzkiemu i Pani Marii Pieniążek.

 

Pan Leon Zawadzki, kształcony u najwybitniejszych mistrzów powojennej Polski, reprezentuje godną naśladowania kulturę obchodzenia się z rzemiosłem astrologicznym, dba o intelektualne i erudycyjne zaplecze prowadzonych przez dziesięciolecia wspólnie z Panią Marią Pieniążek wykładów, szkoleń, warsztatów astrologicznych. Nie możemy zapomnieć o Pracowni Doskonalenia Wewnętrznego, Akademii Kultury Duchowej i Pracowni Arkadia. Cechą książek Pana Leona Zawadzkiego, wśród których szczególne miejsce zajmuje trylogia „Ariadna”, jest nie tylko precyzja wypowiedzi, lecz także poetyckość i kunszt literacki. Dominuje w nich zarówno doskonały warsztat astrologiczny, sięgający daleko poza astrologię podręcznikową, jak i piękny język nieczęsto spotykany u autorów rozpraw astrologicznych. Jednak tym, co wybija się na pierwszy plan, a co wielu Czytelników ceni sobie najbardziej, bo po to właśnie sięga po teksty Pana Leona, stanowi merytoryczne przygotowanie oraz przede wszystkim rozległa wiedza astrologiczna wkomponowana nie tylko w osobiste przemyślenia, lecz także w refleksję nad współczesnością i procesami historycznymi.

Owa refleksja i namysł tak charakterystyczne dla astrologicznej twórczości Pana Leona Zawadzkiego stanowią dla Polskiego Towarzystwa Astrologicznego niepowtarzalny i zarazem wręcz nieosiągalny wzór popularyzowania wiedzy astrologicznej, która wielu odbiorcom wciąż kojarzy się albo z wróżbiarstwem, albo z gorszą siostrą astronomii.

Ze szczegółową biografią Leona Zawadzkiego i Marii Pieniążek można się zapoznać na naszej stronie na Facebooku.

Kategoria: Nagroda Prengla
Back to Top