AdminPTA | Odsłony: 6056

 

Nagroda PTA im. Fr. Prengla dla dr. hab. Tadeusza Doktóra

dr hab. Tadeusz Doktór (1950-2007)

 

Polskie Towarzystwo Astrologiczne przyznało Nagrodę im. Franciszka Prengla Panu dr. hab. Tadeuszowi Doktórowi (1950-2007), wybitnemu teoretykowi astrologii, autorowi książki „Spotkania z astrologią”; książki, która wyszła spod pióra uczonego, który z niezwykłą kompetencją i znawstwem tematu, w sposób obiektywny, bez uprzedzeń, ale i zarazem bez naiwnego entuzjazmu, potrafił pisać o astrologii w sposób ze wszech miar zasługujący na szacunek i uznanie.

Książka „Spotkania z astrologią” jest w najlepszym tego słowa znaczeniu pracą popularnonaukową. Popularyzuje ona astrologię na najwyższym z możliwych poziomów, adresowana jest do każdego, kto chciałby się dowiedzieć, co stanowi istotę wiedzy astrologicznej, jakie łączą ją związki z kulturą, nauką, sztuką, magią, religią, medycyną. Praca ta adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, do czytelnika spragnionego pogłębionych analiz i rozważań, którego nie zadawalają nachalne uproszczenia czy naiwne zachwyty.

Zarówno książka dr. hab. Tadeusza Doktóra, jak i jego liczne artykuły naukowe z teorii astrologii wyznaczają takie standardy, w oparciu o które chciałoby się, aby astrologia zawsze była popularyzowana. Dla Polskiego Towarzystwa Astrologicznego rozprawy te stanowią wzór, przykład pisania o astrologii jako o wiedzy, której należy się niezbywalne miejsce w szeroko rozumianej kulturze.

Nagroda została wręczona w czasie obrad III Konferencji PTA „Człowiek i kosmos” (19-20 października 2013 roku). Nagrodę odebrała rodzina. Podczas uroczystości Pani Elżbieta Czerwińska-Sofulak, aktorka Teatru Polonia, członkini PTA, odczytała fragmenty książki Tadeusza Doktóra.

Kategoria: Nagroda Prengla
Back to Top