AdminPTA | Odsłony: 8447

Nagroda PTA im. Franciszka Prengla

Zgodnie z § 9. Statutu PTA, Zarząd Polskiego Towarzystwa Astrologicznego podjął uchwałę (15/2013 z dnia 17.05.2013) o przyznawaniu dorocznej Nagrody im. Franciszka Prengla. Celem inicjatywy Towarzystwa jest nie tylko wyróżnianie i honorowanie astrologów mających szczególny wkład w rozwój astrologii w Polsce zarówno na polu edukacyjnym, jak i badawczym, lecz również wskazywanie na określone standardy, o które powinno dbać środowisko astrologiczne w Polsce. Nagroda im. Franciszka Prengla po raz pierwszy zostanie wręczona podczas III Konferencji PTA w dniach 19-20 października 2013 roku w Warszawie.

 

Franciszek August Prengel (1899-1945) to centralna postać przedwojennej astrologii w Polsce. Był przede wszystkim jej znakomitym popularyzatorem, zwłaszcza wśród środowisk twórczych i intelektualnych. Wydawał m.in. rozchwytywany Polski kalendarz astrologiczny (1928-1939), pisywał do lokalnych gazet, był mistrzem horoskopów politycznych i meteorologicznych. Potrafił skupić wokół siebie wielu wybitnych uczonych zamieszczających fachowe artykuły w Kalendarzu.

Jego sława dotarła aż do Paryża, gdzie w 1937 roku na jednym z międzynarodowych sympozjów wygłosił wykład „Astrologia i astrologowie za czasów Kopernika”. Prengel dbał o profesjonalizm i wysoki poziom swoich tekstów, tępiąc hochsztaplerów i naciągaczy.

Był współtwórcą (1937), a później przewodniczącym (1938-1939) Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w Bydgoszczy. Jego śmiałe plany wydawnicze dramatycznie przerwała wojna. Po kampanii wrześniowej został aresztowany przez gestapo za sporządzanie horoskopów przywódców III Rzeszy. Później został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie zmarł dwa tygodnie przed wyzwoleniem. Prace, notatki i bogaty księgozbiór Prengla zostały zniszczone przez hitlerowców.

 

 

Regulamin nagrody im. Franciszka Prengla
Polskiego Towarzystwa Astrologicznego z siedzibą w Warszawie

 

Kategoria: Nagroda Prengla
AdminPTA | Odsłony: 6056

 

Nagroda PTA im. Fr. Prengla dla dr. hab. Tadeusza Doktóra

dr hab. Tadeusz Doktór (1950-2007)

 

Polskie Towarzystwo Astrologiczne przyznało Nagrodę im. Franciszka Prengla Panu dr. hab. Tadeuszowi Doktórowi (1950-2007), wybitnemu teoretykowi astrologii, autorowi książki „Spotkania z astrologią”; książki, która wyszła spod pióra uczonego, który z niezwykłą kompetencją i znawstwem tematu, w sposób obiektywny, bez uprzedzeń, ale i zarazem bez naiwnego entuzjazmu, potrafił pisać o astrologii w sposób ze wszech miar zasługujący na szacunek i uznanie.

Kategoria: Nagroda Prengla
Back to Top