Administrator | Odsłony: 18200

Korzystając z tej witryny zobowiązuję się nie przesyłać tekstów, ilustracji i plików, które mogą zostać uznane za obraźliwe, ubliżające, nawołujące do niezgody i waśni, zawierające treści rasistowskie, nazistowskie, erotyczne i pornograficzne, groźby, wulgarne wyrażenia oraz inne treści prawnie zakazane.

Zobowiązuję się także do nie zamieszczania materiałów należących do innych osób bez ich zgody i wiedzy.

Zobowiązuję się do ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za przesyłane treści.

Autor artykułu lub wiadomości na forum ma prawo do zamieszczenia pod artykułem krótkiej informacji o sobie oraz linku do własnej strony internetowej.

Część zasobów witryny dostępna jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników, a niektóre materiały dostępne są wyłącznie dla członków stowarzyszenia.

Wszelkie treści uznane za wulgarne lub nieodpowiednie będą nieodwołalnie usuwane przez administratora lub redaktorów, w tym także z profilu użytkownika.

Publikowanie materiałów odbiegających od tematyki witryny może być przyczyną ich usunięcia przez administratora lub redaktorów i - w przypadku powtórzenia się - odmowy dostępu do witryny nadawcy takich materiałów.

Redakcja witryny zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich posiadanych informacji o użytkowniku na wniosek organów prawa.

Po zarejestrowaniu zobowiązuję się do nie przekazywania nazwy użytkownika i hasła do swojego konta innym osobom.

Zobowiązuję się także do nie wykorzystywania nazwy użytkownika lub hasła należących do innej osoby w celu korzystania z witryny.

Zobowiązuję się do cytowania lub powoływania się na materiały zawarte na witrynie tylko za zgodą ich autorów i pod warunkiem podania źródła w postaci nazwy tej witryny i adresu.

Materiały publikowane na witrynie są własnością ich autorów, nie sprawdzamy i nie gwarantujemy ich prawdziwości, rzetelności lub przydatności.

Zabronione jest zamieszczanie reklam i linków do stron zewnętrznych poza miejscami przeznaczonymi do takich celów.

Kategoria: Ogólna
Back to Top