AdminPTA | Odsłony: 3565

„Weekend z astrologią – seria czterech wykładów”

19-20 IX 2015

Zapraszamy na wrześniowy „Weekend z astrologią – serię czterech wykładów”. Dwudniowe seminarium otwiera nowy sezon wykładowo-warsztatowy 2015/16 w Polskim Towarzystwie Astrologicznym. W sobotę, 19 września, w godz. 15:00-18:00 wykłady wygłoszą: Elżbieta Czerwińska i Wojciech Jóźwiak; w niedzielę, 20 września, w godz. 12:00-15:00 – Bogdan Krusiński oraz Artur Święch.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 3620


Astrologia współczesna i tradycyjna dla średniozaawansowanych

Prowadzenie
Jarosław Gronert
dr Piotr Piotrowski, DMA

 

Szkoła trwa od października 2015 do czerwca 2016 roku
i odbywa się w cyklach weekendowych raz na dwa miesiące.
Kurs obejmuje 60 godzin wykładowo-ćwiczeniowych.

 

Kurs adresowany jest do każdego, kto posiada podstawą wiedzę astrologiczną i chce nauczyć się stosować bardziej zaawansowane techniki interpretacji horoskopów urodzeniowych, prognostycznych, mundalnych, horarnych i elekcyjnych.

Osoby, które uczestniczyły w większości zjazdów otrzymują od Polskiego Towarzystwa Astrologicznego dyplom ukończenia Szkoły Astrologii PTA.

 

Program zajęć z astrologii współczesnej

Zaawansowane elementy i techniki astrologiczne: podział znaków na dekanaty i dwadasamsy, małe aspekty, midpunkty planetarne. ● Predykcje i prognozy astrologiczne. Astrologiczne wędrówki w czasie. ● Klasyfikacja metod i technik prognostycznych: a) tranzyty – bieżący, rzeczywisty ruch planet jako dynamiczna aktualizacja potencjałów, b) cykle planetarne i ich fazy, c) progresje i dyrekcje – symboliczny wskaźnik rozwoju potencjałów, d) solariusze i planetariusze – początki, zakończenia i fazy cykli ciał niebieskich. ● Synchronizacja tranzytów (ich cykli i faz) z wpływami progresji, dyrekcji, solariuszy i planetariuszy. ● Interpretacje przykładowych horoskopów. ● Rektyfikacja godziny urodzenia przy użyciu dwadasams i Symboli Sabiańskich  oraz przez analizę progresji i tranzytów. ● Globalne migracje. Miejsce człowieka w świecie. Poszukiwanie miejsca optymalnego. Optymalne wykorzystanie obszaru zamieszkania. Astrologiczne wędrówki w przestrzeni. ● Klasyfikacja metod i technik: a) relokacje horoskopu, b) astrokartografia, c) astrologiczna przestrzeń lokalna, d) interpretacje przykładowych horoskopów. ● Stosunki i relacje międzyludzkie w świetle astrologii. ● Klasyfikacja metod i technik: horoskopy porównawcze, horoskopy kontaktowe (wektorowe), horoskopy relacyjne, przykładowe interpretacje. ● Astrologia elekcyjna. Wybieranie optymalnego momentu dla rozpoczynania ważnych przedsięwzięć i wykonywania trudnych zadań (podróże, zakładanie firmy, zmiana pracy, mieszkania, małżeństwo, rozwód, sprawy urzędowe). ● Astrologia polityczna i gospodarcza: a) interpretacje horoskopów znanych postaci historycznych i współczesnych, b) interpretacje horoskopów państw, c) interpretacje horoskopów wydarzeń ważnych dla społeczeństw i narodów.

 

Program zajęć z astrologii tradycyjnej

Interpretacja sygnifikatorów szczegółowych w horoskopie urodzeniowym (m.in. małżeństwa, dzieci, finansów, rodzeństwa, rodziców, zdrowia itp.). ● Zdolności intelektualne i sygnifikatory duszy w oparciu o psychologię arystotelejską. ● Praktyczne zastosowanie technik prognostycznych (profekcje, firdarie). ● Zastosowanie solariuszy i lunariuszy w praktyce astrologicznej. ● Znaczenie gwiazd stałych. ● Jak stosować punkty arabskie. ● Zaawansowane i mniej znane techniki astrologii horarnej. ● Horoskop myśli i horoskop konsultacyjny. ● Astrologia elekcyjna: godziny spalone i niespalone; godziny planetarne; lunarna astrologia elekcyjna; elekcje uniwersalne i indywidualne; zasady konstruowania horoskopu elekcyjnego; znaczenie domów w horoskopie elekcyjnym; elekcje podróży, umów, spraw sądowych, ślubu, spraw finansowych, rozpoczynania pracy, budowy domów itp. ● Elementy arabskiej astrologii mundalnej (lunacje, ingresy, zaćmienia, koniunkcje, profekcje mundalne itp.).

 

Źródła i podstawowa literatura do astrologii tradycyjnej

Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetrabiblos), przeł. G. Muszyński, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, czyli kompendium wiedzy astrologicznej, przeł. S. Konarska-Zimnicka, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, t. VI, Warszawa 2014.

Nicholas Culpeper, Traktat o astrologii medycznej, przeł. M. Krukowska, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, t. V, Warszawa 2014.

Erik van Slooten, Klasyczna interpretacja horoskopu, przeł. E. Wojtyś, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, t. IV, Warszawa 2013.

Piotr Piotrowski, Reguły astrologii tradycyjnej, Studio Astropsychologii, Białystok 2011.

 

Zajęcia odbywają raz na dwa miesiące w weekend (sobota-niedziela) w następujących terminach:
10-11 października 2015 (prowadzenie: J. Gronert)
5-6 grudnia 2015 (prowadzenie: P. Piotrowski)
6-7 lutego 2016 (prowadzenie: J. Gronert)
9-10 kwietnia 2016 (prowadzenie: P. Piotrowski)
4-5 czerwca 2016 (prowadzenie: Gronert/Piotrowski)

Zajęcia w sobotę trwają od godz. 11:00 do 18:00 (z przerwą obiadową), zajęcia w niedzielę odbywają się od godz. 10:00 do 16:00 (bez przerwy obiadowej).

 

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, V p., s. 508).

 

Koszt: Koszt. Płatność do 30 września 2015 roku: członkowie PTA – 1100 zł; osoby niezrzeszone – 1200 zł; płatność w terminie późniejszym: członkowie PTA – 1200 zł; osoby niezrzeszone – 1300 zł.

 

Każdy może przystąpić do Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Szczegóły członkostwa znajdują się TU

Istnieje także możliwość opłat w ratach, które ustalamy indywidualnie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 661 232-597).

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy PTA:

Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27
01-214 Warszawa
Numer konta: 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

Tytuł wpłaty: Wpłata na cele statutowe – Szkoła 2015, kurs dla średnizaawansowanych.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kom. 661 232-597.

 

Biogramy wykładowców:

 

JAROSŁAW GRONERT – astrologią zajmuje się od 1986 roku. Prowadzi szkolenia i warsztaty astrologiczne na terenie całego kraju. Realizuje się zarówno jako nauczyciel oraz konsultant osób prywatnych i firm.
Jako pomysłodawca i twórca nowych technik interpretacyjnych i prognostycznych wnosi ogromny wkład w rozwój astrologii. Jest autorem książek: „Astrologia od początku”, „Strategia Kosmosu”, „Na zakręcie dziejów 2012-2015” i „Kosmiczne uwarunkowania w dziejach Polski.1920 Bitwa pod Warszawą” oraz wielu artykułów i publikacji astrologicznych dostępnych na stronie: jarekgronert.pl.
Astrologia pozwala na rozpoznanie potencjałów, z jakimi przychodzimy na świat i ukazuje możliwości ich wykorzystania. Jest określeniem tendencji, jakie będą dominować w rozwoju danego człowieka, grupy społecznej lub państwa. Jeżeli wiemy, jakie zmiany nas czekają, to łatwiej potrafimy się do nich dostroić. Płyniemy razem z nimi, a nie przeciwko nim. Jeśli nie wiemy, zaskakują nas w najmniej spodziewanym momencie. Warto prognozę zrozumieć i zaakceptować, dostrzegając przede wszystkim jej pozytywne, a nie negatywne strony. Mapa potencjałów układana jest dla konkretnego człowieka i wynika z położenia ciał niebieskich nad miejscem jego urodzenia. Człowiek postępuje zgodnie ze swoimi kosmicznymi predyspozycjami czy mu się to podoba czy nie. Życie całkiem na przekór temu, co mówią niebo i gwiazdy, ma tyle sensu, co chodzenie w futrze latem, albo zimą boso po lodzie. Można, ale po co?

 

PIOTR PIOTROWSKI – dr n. hum., filozof, astrolog (DMA - Diploma in Medieval Astrology). Rozprawę doktorską pt. Jung, Eliade i symbolizm kosmiczny obronił w 2005 roku na Wydziale Filozoficznym UMCS w Lublinie. Jest autorem kilku książek, m.in. „Jung i astrologia” (2002), „Lilith Czarny Księżyc” (2007), „Przesłanie Chirona” (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), „Małe planety – nowe odkrycie astrologii” (2010) oraz „Reguły astrologii tradycyjnej” (2011). Specjalizuje się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Jego obszar badawczy stanowi filozofia religii oraz historia doktryn i idei astrologicznych. Prowadzi profesjonalne sesje i konsultacje astrologiczne, jest nauczycielem astrologii współczesnej i średniowiecznej. Od marca 2013 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego oraz redaktor serii wydawniczej Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Pisze blog Astrologia wydarzeniowa.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 5042
 
Astrologia współczesna i tradycyjna dla początkujących


Prowadzenie
Jarosław Gronert
dr Piotr Piotrowski, DMASzkoła trwa od września 2015 do maja 2016 roku
i odbywa się w cyklach weekendowych raz na dwa miesiące.
Kurs obejmuje 60 godzin wykładowo-ćwiczeniowych.

Kurs adresowany jest dla osób, które chcą nauczyć się astrologii lub uporządkować wcześniej zdobytą wiedzę. Na zajęciach przedstawione zostaną astrologiczny wpływy Kosmosu i ich charakter. Poznanie elementów astrologicznego alfabetu. Nauka podstaw interpretacji kosmogramu urodzeniowego oraz operowania technikami prognostycznymi przy użyciu tranzytów i progresji.

Kurs ma na celu zapoznać studentów także z podstawowymi i bardziej zaawansowanymi regułami i technikami europejskiej astrologii tradycyjnej, która obejmują okres od XIII do XVII wieku, a w szerszym znaczeniu także pisma antyczne (do VII w.) oraz mistrzów arabskich (VIII-XI w.). Astrologia tradycyjna posługuje się wyłącznie siedmioma planetami (bez planet nowożytnych i planetoid), gwiazdami stałymi i punktami arabskimi. Stanowi precyzyjne narzędzie w zakresie interpretacji horoskopów horarnych, elekcyjnych, urodzeniowych i prognostycznych.

Osoby, które uczestniczyły w większości zjazdów otrzymują od Polskiego Towarzystwa Astrologicznego dyplom ukończenia Szkoły Astrologii PTA.

Program zajęć z astrologii współczesnej

Planety – wędrujące po niebie dynamiczne centra (węzły) energetyczne i aktywne ośrodki kosmicznych sił. Klasyfikacja planet: a) personalne, indywidualne, b) społeczne, c) pokoleniowe, transpersonalne, (nieświadomości zbiorowej). Planety jako władcy (zarządcy, dyspozytorzy) znaków zodiaku i domów horoskopu. Przyporządkowania dawne i współczesne. Aspekty – (odległości kątowe między planetami), symbolicznie: sieć kosmicznych neuronów – szlaki komunikacyjne łączące pulsujące energie planet. Określają one rodzaje ich wzajemnego oddziaływania. Klasyfikacja aspektów i ich definicje: a) harmonijne, b) nieharmonijne, c) przewaga ilościowa i jakościowa. Interpretacja aspektów par planet. Znaki zodiaku – energetyczne pasmo lub pole sił kosmicznych, podzielone na 12 równych części, modyfikujące przejawy energii planetarnych. Klasyfikacja znaków zodiaku i ich definicje: a) znaki męskie (yang) i żeńskie (yin), b) znaki żywiołu ognistego, ziemskiego, powietrznego i wodnego, c) znaki jakości kardynalnej, stałej i zmiennej. Domy (sektory) horoskopu – sfery doświadczeń indywidualnych przejawiających się w 12 dziedzinach życia, w których realizują się wzajemnie się modyfikujące wpływy planet, aspektów i znaków zodiaku. Klasyfikacja domów horoskopu i ich definicje: a) domy kątowe – odpowiednik znaków kardynalnych, b) domy następujące – odpowiednik znaków stałych, c) domu upadające – odpowiednik znaków zmiennych. Podstawowe zasady sztuki interpretacji kosmogramu urodzeniowego. Obraz kosmogramu, półkola i kwarty kosmogramu, obsadzenie żywiołów i jakości, układy i konstrukcje planetarne, dominujący typ aspektu, aspekty ścisłe i luźne, rola Świateł i Ascendentu, dominanty kosmogramu, sygnifikatory, sztuka stawiania pytań odkrywających horoskopowe potencjały. Przykładowe interpretacje wybranych kosmogramów.

Program zajęć z astrologii tradycyjnej

Astrologia predykcyjna i humanistyczna. Astrologia tradycyjna w praktyce współczesnego astrologa. Przewodnik po „Tetrabiblos” Ptolemeusza. Struktura zodiaku (znaki, stopnie, dekanaty, dodekatemorie i in.). Podział planet wg różnych autorów. Znaczenie i gradacja domów. Godności podstawowe i przypadkowe w astrologii greckiej i średniowiecznej i co z nich wynika. Koncepcja słabości planet. Koncepcja aspektów, fazy planet i recepcji. Zastosowanie podstawowych reguł w interpretacji horoskopów horarnych. Kilka technik rektyfikacji horoskopu urodzeniowego. Pojęcie władcy, sygnifikatora, dyspozytora, dyspozytora końcowego. Almuten pojedynczy i almuten złożony, almutem figuris, władca horoskopu. Określanie temperamentu i kompleksji (choleryk, sangwinik, melancholik i flegmatyk). Długość życia i witalność: hyleg, alkokoden, anareta. Sygnifikatory klasy społecznej, sławy i podporządkowania. Sygnifikatory zawodu i profesji.

Źródła i podstawowa literatura do astrologii tradycyjnej

Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetrabiblos), przeł. G. Muszyński, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, czyli kompendium wiedzy astrologicznej, przeł. S. Konarska-Zimnicka, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, t. VI, Warszawa 2014.

Nicholas Culpeper, Traktat o astrologii medycznej, przeł. M. Krukowska, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, t. V, Warszawa 2014.

Erik van Slooten, Klasyczna interpretacja horoskopu, przeł. E. Wojtyś, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, t. IV, Warszawa 2013.

Piotr Piotrowski, Reguły astrologii tradycyjnej, Studio Astropsychologii, Białystok 2011.

Zajęcia odbywają raz na dwa miesiące w weekend (sobota-niedziela) w następujących terminach:
26-27 września 2015 (prowadzenie: J. Gronert)
7-8 listopada 2015 (prowadzenie: P. Piotrowski)
16-17 stycznia 2016 (prowadzenie: J. Gronert)
5-6 marca 2016 (prowadzenie: P. Piotrowski)
21-22 maja 2016 (prowadzenie: Gronert/Piotrowski)

Zajęcia w sobotę trwają od godz. 11:00 do 18:00 (z przerwą obiadową), zajęcia w niedzielę odbywają się od godz. 10:00 do 16:00 (bez przerwy obiadowej).

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, V p., s. 508).

Koszt: Koszt. Płatność do 18 września 2015 roku: członkowie PTA – 1100 zł; osoby niezrzeszone – 1200 zł; płatność w terminie późniejszym: członkowie PTA – 1200 zł; osoby niezrzeszone – 1300 zł.

Każdy może przystąpić do Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Szczegóły członkostwa znajdują się TU


Istnieje także możliwość opłat w ratach, które ustalamy indywidualnie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 661 232-597).

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy PTA:

Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27
01-214 Warszawa
Numer konta: 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

Tytuł wpłaty: Wpłata na cele statutowe – Szkoła 2015, kurs dla początkujących.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kom. 661 232-597.Biogramy wykładowców:

JAROSŁAW GRONERT – astrologią zajmuje się od 1986 roku. Prowadzi szkolenia i warsztaty astrologiczne na terenie całego kraju. Realizuje się zarówno jako nauczyciel oraz konsultant osób prywatnych i firm.Jako pomysłodawca i twórca nowych technik interpretacyjnych i prognostycznych wnosi ogromny wkład w rozwój astrologii. Jest autorem książek: „Astrologia od początku”, „Strategia Kosmosu”, „Na zakręcie dziejów 2012-2015” i „Kosmiczne uwarunkowania w dziejach Polski.1920 Bitwa pod Warszawą” oraz wielu artykułów i publikacji astrologicznych dostępnych na stronie: jarekgronert.pl.Astrologia pozwala na rozpoznanie potencjałów, z jakimi przychodzimy na świat i ukazuje możliwości ich wykorzystania. Jest określeniem tendencji, jakie będą dominować w rozwoju danego człowieka, grupy społecznej lub państwa. Jeżeli wiemy, jakie zmiany nas czekają, to łatwiej potrafimy się do nich dostroić. Płyniemy razem z nimi, a nie przeciwko nim. Jeśli nie wiemy, zaskakują nas w najmniej spodziewanym momencie. Warto prognozę zrozumieć i zaakceptować, dostrzegając przede wszystkim jej pozytywne, a nie negatywne strony. Mapa potencjałów układana jest dla konkretnego człowieka i wynika z położenia ciał niebieskich nad miejscem jego urodzenia. Człowiek postępuje zgodnie ze swoimi kosmicznymi predyspozycjami czy mu się to podoba czy nie. Życie całkiem na przekór temu, co mówią niebo i gwiazdy, ma tyle sensu, co chodzenie w futrze latem, albo zimą boso po lodzie. Można, ale po co?.

PIOTR PIOTROWSKI – dr n. hum., filozof, astrolog (DMA - Diploma in Medieval Astrology). Rozprawę doktorską pt. Jung, Eliade i symbolizm kosmiczny obronił w 2005 roku na Wydziale Filozoficznym UMCS w Lublinie. Jest autorem kilku książek, m.in. „Jung i astrologia” (2002), „Lilith Czarny Księżyc” (2007), „Przesłanie Chirona” (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), „Małe planety – nowe odkrycie astrologii” (2010) oraz „Reguły astrologii tradycyjnej” (2011). Specjalizuje się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Jego obszar badawczy stanowi filozofia religii oraz historia doktryn i idei astrologicznych. Prowadzi profesjonalne sesje i konsultacje astrologiczne, jest nauczycielem astrologii współczesnej i średniowiecznej. Od marca 2013 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego oraz redaktor serii wydawniczej Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Pisze blog Astrologia wydarzeniowa

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 2845

 

Jerzy Prokopiuk
Paulina Piotrowska

Spotkanie autorskie, sobota, 23 maja 2015, godz. 13:00

Prowadzenie: Światosław F. Nowicki

 

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Profesorem Jerzym Prokopiukiem i dr Pauliną Piotrowską, którzy specjalnie dla Polskiego Towarzystwa Astrologicznego napisali książkę o bogach planetarnych (Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn). Książka „Władcy siedmiu planet i człowiek” ukaże się w maju 2015 roku jako VII tom Biblioteki PTA.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 3533
 
 „Weekend z astrologią polityczną”
 

Sympozjum, 13-14 czerwca 2015
 


Zapraszamy na „Weekend z astrologią polityczną”, w ramach którego odbędzie się sześć wykładów z zakresu szeroko rozumianej astrologii mundalnej. Wykłady wygłoszą: Piotr Gibaszewski, Margot Graham, Jarosław Gronert, Światosław F. Nowicki, Piotr Piotrowski i Włodzimierz H. Zylbertal. Obrady rozpoczną się w sobotę 13 czerwca 2015 o godz. 15:00 i potrwają do 18:00, sesja następnego dnia, w niedzielę 14 czerwca, odbędzie się od godz. 12:00 do 15:00. Sympozjum zamyka sezon warsztatowo-wykładowy 2014/15 w Polskim Towarzystwie Astrologicznym.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 2026

 

Zgodnie z wymogami statutowymi Zarząd Polskiego Towarzystwa Astrologicznego podjął uchwałę o terminie zwołania Walnego Zebrania Członków PTA.

Zapraszamy Państwa na coroczne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, które odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 18 kwietnia 2015 roku o godz. 11:30 w Warszawie przy ul. Zielnej 39 (budynek PAST, IV p.). W przypadku braku kworum drugi termin zaplanowany jest tego samego dnia na godz. 12:00.

Przed Zebraniem, o godz. 10:30 zapraszamy na wykład otwarty dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej „Horoskopy mistrzów krakowskich XV i XVI wieku”, któremu towarzyszyć będzie premiera VI tomu Biblioteki PTA, dzieło Michała Falkenera „Introductorium astronomiae, czyli kompendium wiedzy astrologicznej” (1506).

Zebranie ma charakter sprawozdawczy, a jego przedmiotem jest:

  1. sprawozdanie z realizacji celów statutowych PTA za rok 2014
  2. sprawozdanie finansowe za rok 2014
  3. prezentacja celów realizowanych w roku 2015
  4. głosowanie nad wprowadzeniem zmian do statutu PTA
  5. omówienie wolnych wniosków

Projekt zmian w statucie oraz szczegółowy program obrad znajdują TU  i TU .

Z powodów organizacyjnych, które pozwolą nam zapewnić Państwu możliwie jak najbardziej komfortowe warunki podczas obrad oraz zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc na sali, bylibyśmy wdzięczni za przesłanie nam krótkiej informacji potwierdzającej Państwa udział w Zebraniu lub informacji o rezygnacji z uczestnictwa. W tym celu korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[Errata (dnia 12.04.2015): W związku ze śmiercią członka Komisji Rewizyjnej Pana Dariusza Cieślińskiego oraz rezygnacji pozostałych osób z funkcji członków Komisji Rewizyjnej, Zarząd PTA zmuszony został do modyfikacji Programu Obrad Walnego Zebrania Członków PTA i dodania do niego punktu o konieczności przeprowadzenia wyborów do Komisji Rewizyjnej. Uaktualniony program został rozesłany do członków.]

dr Piotr Piotrowski
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

 

 

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 2823
 
„Horoskopy mistrzów krakowskich XV i XVI wieku”
Wykład prowadzi dr Sylwia Konarska-Zimnicka

Sobota, 18 kwietnia 2015, godz. 10:30W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej przechowywanych jest wiele źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych, poświęconych tematyce astronomiczno-astrologicznej. Istotną ich część stanowią horoskopy, najczęściej natalne, pisane na zamówienie zamożnych zazwyczaj osób, ale również wydarzeniowe odnoszące się do precyzyjnie podanej daty, nie związane z narodzinami konkretnej osoby. Wykresy uzupełniane są często obszernymi komentarzami, będącymi wykładnią wzmiankowanych horoskopów. Trzeba podkreślić, że horoskopy te dają świadectwo wiedzy, wierzeń i mentalności społeczeństwa tamtych czasów; stanowią też niedoceniane źródło do badań genealogicznych.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 3207
„Astrologiczne karty przeznaczenia”
Wykład Balbiny PędziwiatrPoniedziałek, 23 marca 2015, godz. 18:00


Przedmiotem wykładu jest nieznana dotąd w Polsce dziedzina dywinacji, zwana astrologicznymi kartami przeznaczenia (tj. Astrokarty). Są to jedyne karty logiczne, których ułożenie oparte jest na kalkulacjach matematycznych, a ich interpretacja podlega regułom astrologii, kartomancji i numerologii.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
AdminPTA | Odsłony: 3296

„Skuteczna praktyka astrologii tradycyjnej”
 Warsztat Erika van Slootena

oraz wykład o astrologii medycznej Sonji van Slooten


9-10 maja 2015

 


Zapraszamy na warsztat Erika van Slootena „Skuteczna praktyka astrologii tradycyjnej”, w ramach którego odbędzie się także wykład Sonji van Slooten poświęcony medycznej astrologii horarnej.

Zajęcia prowadzone w j. niemieckim tłumaczone na polski.

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top