AdminPTA | Odsłony: 6975

 

Szkoła Astrologii Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Wykładowcy: Jarosław Gronert i dr Piotr Piotrowski
Październik 2014 – maj 2015

 

 

Zapraszamy na roczną SZKOŁĘ ASTROLOGII organizowaną przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy: Jarosław Gronert (astrologia współczesna) i dr Piotr Piotrowski (astrologia tradycyjna). Ponad 100 godzin wykładów i warsztatów!

Szkoła Astrologii adresowana jest zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy chcieliby poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę. Studenci mają okazję zapoznać się z pełnym spektrum rozmaitych technik astrologicznych: począwszy od abecadła astrologicznego i znaczenia planet, domów, znaków, poprzez astrologię urodzeniową, prognostyczną, horarną i elekcyjną oraz elementy astrologii antycznej, arabskiej, średniowiecznej i renesansowej, a skończywszy na tradycyjnej astrologii medycznej, którą na ostatnim zjeździe poprowadzi gościnnie Jakub Ruszkowski.

 

Zajęcia odbywają się w ośmiu blokach weekendowych (sobota, niedziela) od października 2014 roku do maja 2015 roku. W sobotę w godz. 11:00-18:00 (z dłuższą przerwą); w niedzielę od godz. 10:00 do 16:00. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w sześciu zjazdach otrzymują od Polskiego Towarzystwa Astrologicznego dyplom ukończenia Szkoły Astrologii PTA.

 

Terminy zjazdów:

  • 4-5 października 2014 (prowadzenie: Jarosław Gronert)
  • 15-16 listopada 2014 (prowadzenie: Piotr Piotrowski)
  • 6-7 grudnia 2014 (prowadzenie: Jarosław Gronert)
  • 24-25 stycznia 2015 (prowadzenie: Piotr Piotrowski)
  • 28 lutego – 1 marca 2015 (prowadzenie: Jarosław Gronert)
  • 28-29 marca 2015 (prowadzenie: Piotr Piotrowski)
  • 25-26 kwietnia 2015 (prowadzenie: Jarosław Gronert)
  • 30-31 maja 2015 (prowadzenie: Jakub Ruszkowski i Piotr Piotrowski)

 

Szczegółowy program zajęć:

Astrologia współczesna (Jarosław Gronert)

Planety – wędrujące po niebie dynamiczne centra (węzły) energetyczne i aktywne ośrodki kosmicznych sił. ● Klasyfikacja planet: personalne, indywidualne, społeczne, pokoleniowe, transpersonalne, (nieświadomości zbiorowej) ● Planety jako władcy (zarządcy, dyspozytorzy) znaków zodiaku i domów horoskopu. Przyporządkowania dawne i współczesne. ● Aspekty – (odległości kątowe między planetami), symbolicznie: sieć kosmicznych neuronów – szlaki komunikacyjne łączące pulsujące energie planet. ● Klasyfikacja aspektów i ich definicje: harmonijne, nieharmonijne, interpretacja aspektów par planet. ● Znaki zodiaku – energetyczne pasmo lub pole sił kosmicznych, podzielone na 12 równych części, modyfikujące przejawy energii planetarnych. ● Klasyfikacja znaków zodiaku i ich definicje: znaki męskie (yang) i żeńskie (yin); znaki żywiołu ognistego, ziemskiego, powietrznego i wodnego; znaki jakości kardynalnej, stałej i zmiennej. ● Domy (sektory) horoskopu – sfery doświadczeń indywidualnych przejawiających się w 12 dziedzinach życia, w których realizują się wzajemnie się modyfikujące wpływy planet, aspektów i znaków zodiaku. ● Klasyfikacja domów horoskopu i ich definicje. ● Podstawowe zasady sztuki interpretacji kosmogramu urodzeniowego: obraz kosmogramu; półkola i kwarty kosmogramu; obsadzenie żywiołów i jakości; układy i konstrukcje planetarne; dominujący typ aspektu, aspekty ścisłe i luźne; rola Świateł i ascendentu; dominanty kosmogramu; sygnifikatory; sztuka stawiania pytań odkrywających horoskopowe potencjały. ● Kolejne elementy i techniki astrologiczne: dekanaty, dwadasamsy, małe aspekty, midpunkty. ● Przykładowe interpretacje wybranych kosmogramów. ● Predykcje i prognozy astrologiczne. Astrologiczne wędrówki w czasie. ● Klasyfikacja metod i technik prognostycznych: tranzyty, cykle i fazy planetarne, progresje i dyrekcje, solariusze i planetariusze. ● Synchronizacja tranzytów (ich cykli i faz) z wpływami progresji, dyrekcji, solariuszy i planetariuszy; interpretacje przykładowych horoskopów. ● Rektyfikacja godziny urodzenia przy użyciu dwadasams i symboli sabiańskich  oraz przez analizę progresji i tranzytów.

 

Astrologia tradycyjna (dr Piotr Piotrowski)

Astrologia predykcyjna i humanistyczna. ● Astrologia tradycyjna w praktyce współczesnego astrologa. ● Przewodnik po „Tetrabiblos” Ptolemeusza. ● Struktura zodiaku (znaki, stopnie, dekanaty, dodekatemorie i in.). ● Podział planet wg Ptolemeusza i al-Biruniego. ● Znaczenie i gradacja domów według różnych autorów. ● Godności podstawowe i przypadkowe w astrologii greckiej i średniowiecznej i co z nich wynika. ● Teoria aspektów, fazy planet i recepcje. ● Kilka technik rektyfikacji horoskopu. ● Pojęcie władcy, sygnifikatora, dyspozytora, dyspozytora końcowego. ● Almuten pojedynczy i almuten złożony, almutem figuris, władca horoskopu. ● Rola i znaczenie punktów arabskich. ● Określanie temperamentu i elementy tradycyjnej astrologii medycznej. ● Doktryna o hylegu i alkokodenie w tradycji antycznej i średniowiecznej; cztery dyferencje, almudebit, anareta, algebutar. ● Jak wyznaczać i interpretować sygnifikatory szczegółowe: sławy, finansów, powołania, małżeństwa, dzieci itp. ● Techniki astrologii predykcyjnej: okresy życia, troistości, profekcje, firdarie (dyrekcje perskie). ● Solariusz i lunariusz w pismach Albumasara i Morinusa. ● Jak stosować tranzyty i progresje sekundarne. ● Astrologia horarna: sygnifikatory i znaczenie domów; modalności i aspekty; pytania m.in. o pieniądze i majątek, nieruchomości, dzieci, ciążę i poród, plotki, wiadomości, listy i przesyłki, małżeństwo i relacje międzyludzkie, kupno i sprzedaż, złodziei, zagubione przedmioty oraz zaginione osoby, rozprawy sądowe, podróże, śmierć, pracę, przyjaźń; aforyzmy dawnych mistrzów i ich współczesne zastosowanie; horoskop myśli i horoskop konsultacyjny. ● Astrologia elekcyjna:  godziny spalone i niespalone; godziny planetarne; lunarna astrologia elekcyjna; elekcje uniwersalne i indywidualne; zasady konstruowania horoskopu elekcyjnego; znaczenie domów w horoskopie elekcyjnym; elekcje podróży, umów, spraw sądowych, ślubu, spraw finansowych, rozpoczynania pracy, budowy domów itp.

 

Astrologia medyczna (Jakub Ruszkowski)

Metoda pracy z horoskopem urodzeniowym. ● Hyleg, alkokoden i anareta w praktyce. Hyleg empiryczny. ● Temperament – metody określania przy pomocy horoskopu urodzeniowego, znaczenie w poradnictwie i profilaktyce zdrowia oraz w astrologii prognostycznej. ● Przyporządkowanie części ciała do znaków zodiaku – jego poszerzone znaczenie i zastosowanie. ● Schorzenia ostre i przewlekłe w horoskopie urodzeniowym. ● Astrologiczne wskaźniki wybranych chorób. ● Metody prognostyczne wykorzystywane w astrologii medycznej. ● Wprowadzenie do punktów arabskich w astrologii medycznej. ● Metoda pracy z horoskopem horarnym – esencjonalne pytania i schematy interpretacji. ● Astrologia elekcyjna – zabiegi, leczenie, rzucanie nałogów i dieta. ● Profilaktyka zdrowia zgodna z Evidence-based medicine.

 

Miejsce: Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, V p.).

Koszt. Płatność do 30 września 2014 roku: członkowie PTA – 1700 zł; osoby niezrzeszone – 1800 zł; płatność w terminie późniejszym: członkowie PTA – 1800 zł; osoby niezrzeszone – 1900 zł.

Każdy może przystąpić do Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Szczegóły członkostwa znajdują się TU.

Przewidziana jest możliwość uczestnictwa w wykładach jednego wykładowcy. Cena dla członków PTA za cztery weekendowe zjazdy – 1200 zł (płatność do 30 września 2014); dla osób niezrzeszonych – 1300 zł (płatność do 30 września 2014).

Istnieje także możliwość opłat w ratach, które ustalamy indywidualnie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. 661 232-597).

 

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy PTA:

Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27
01-214 Warszawa
Numer konta: 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940
Tytuł wpłaty: Wpłata na cele statutowe – Szkoła Astrologii PTA

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub kom. 661 232-597.

 

Biogramy wykładowców:

JAROSŁAW GRONERT – astrologią zajmuje się od 1986 roku. Prowadzi szkolenia i warsztaty astrologiczne na terenie całego kraju. Realizuje się zarówno jako nauczyciel oraz konsultant osób prywatnych i firm.

Jako pomysłodawca i twórca nowych technik interpretacyjnych i prognostycznych wnosi ogromny wkład w rozwój astrologii. Jest autorem książek: „Astrologia od początku”, „Strategia Kosmosu”, „Na zakręcie dziejów 2012-2015” i „Kosmiczne uwarunkowania w dziejach Polski.1920 Bitwa pod Warszawą” oraz wielu artykułów i publikacji astrologicznych dostępnych na stronie: jarekgronert.pl .

Astrologia pozwala na rozpoznanie potencjałów, z jakimi przychodzimy na świat i ukazuje możliwości ich wykorzystania. Jest określeniem tendencji, jakie będą dominować w rozwoju danego człowieka, grupy społecznej lub państwa. Jeżeli wiemy, jakie zmiany nas czekają, to łatwiej potrafimy się do nich dostroić. Płyniemy razem z nimi, a nie przeciwko nim. Jeśli nie wiemy, zaskakują nas w najmniej spodziewanym momencie. Warto prognozę zrozumieć i zaakceptować, dostrzegając przede wszystkim jej pozytywne, a nie negatywne strony. Mapa potencjałów układana jest dla konkretnego człowieka i wynika z położenia ciał niebieskich nad miejscem jego urodzenia. Człowiek postępuje zgodnie ze swoimi kosmicznymi predyspozycjami czy mu się to podoba czy nie. Życie całkiem na przekór temu, co mówią niebo i gwiazdy, ma tyle sensu, co chodzenie w futrze latem, albo zimą boso po lodzie. Można, ale po co?

 

PIOTR PIOTROWSKI – dr n. hum., filozof, astrolog (DMA - Diploma in Medieval Astrology). Rozprawę doktorską pt. Jung, Eliade i symbolizm kosmiczny obronił w 2005 roku na Wydziale Filozoficznym UMCS w Lublinie. Jest autorem kilku książek, m.in. Jung i astrologia (2002), Lilith Czarny Księżyc (2007), Przesłanie Chirona (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), Małe planety – nowe odkrycie astrologii (2010) oraz Reguły astrologii tradycyjnej (2011). Specjalizuje się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Jego obszar badawczy stanowi filozofia religii oraz historia doktryn i idei astrologicznych. Prowadzi profesjonalne sesje i konsultacje astrologiczne, jest nauczycielem astrologii współczesnej i średniowiecznej. Od marca 2013 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Pisze blog Astrologia wydarzeniowa.

 

Kategoria: Archiwum - wykłady, spotkania
Back to Top