AdminPTA | Odsłony: 3274

Przygotowujemy specjalne wydanie szóstego tomu Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Jest to edycja krytyczna starodruku łacińskiego Michała Falkenera z Wrocławia „Introductorium astronomiae” („Wprowadzenie do astrologii”) z 1506 roku wraz z tłumaczeniem polskim, obszernymi wyjaśnieniami, wprowadzeniem i tabelarycznym streszczeniem całości dzieła. Praca ta stanowi przykład wczesnorenesansowego podręcznika astrologiae naturalis (astrologii przyrodniczej), który obok bogatej części teoretycznej (mało znanej współczesnym astrologom) obejmuje unikatowy materiał dotyczący praktycznych wskazań z zakresu astrologii medycznej, pogodowej, rolniczej oraz lunarnej astrologii elekcyjnej.

 

Michał Falkener z Wrocławia

„Introductorium astronomiae”,
czyli kompendium wiedzy astrologicznej

(1506)

Tekst łaciński i tłumaczenie polskie

Przekład: Sylwia Konarska-Zimnicka
Opracowanie i przypisy: Piotr Piotrowski, Sylwia Konarska-Zimnicka
Redakcja: Piotr Piotrowski

Postaci Michała Falkenera i jego dziełu poświęcone są dwa wykłady na tegorocznej

IV Konferencji PTA   (18-19.10.2014):

  • „Michał Falkener z Wrocławia i jego kompendium wiedzy astrologicznej” – dr Sylwia Konarska-Zimnicka
  • „Koncepcje astrologiczne w Introductorium astronomiae Michała Falkenera” – dr Piotr Piotrowski

Streszczenia wszystkich wykładów konferencyjnych znajdują się TU

Planowany termin wydania książki: październik 2014.

Kategoria: Zjazdy i spotkania
Back to Top