Administrator | Odsłony: 16028

§14. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne zamieszkujące stale w Polsce lub za granicą i prawne z siedzibą w Polsce lub za granicą. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

Jak wynika z powyższego postanowienia statutu, członkostwo w tym stowarzyszeniu nie ma charakteru elitarnego. Jedynym warunkiem jest akceptacja statutu, złożenie deklaracji i terminowe opłacanie składek członkowskich.

Kategoria: O PTA
Back to Top