Nowe miejsce spotkań PTA
Od lutego 2019 roku wszystkie spotkania, wykłady, seminaria, konferencje i szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Astrologicznego odbywają się w nowym miejscu,
w Centrum szkoleniowo-konferencyjnym „Jupiter” w Warszawie przy ul. Towarowej 22
Administrator | Odsłony: 2132

Zarząd Polskiego Towarzystwa Astrologicznego zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
Zebranie ma charakter sprawozdawczy.

I Termin Walnego Zebrania: 31 marca 2012 roku, rozpoczęcie o godz. 10:00.
W przypadku braku quorum w I terminie, II termin Zebrania wyznaczono tego samego dnia na 10:30.

Miejsce: Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25 B, Warszawa


Planowany porządek:

1. Rejestracja uczestników
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu
4. Sprawozdanie finansowe Zarządu
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
7. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium i podjęcie
odpowiedniej uchwały.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania

Kategoria: Zjazdy i spotkania
Back to Top