Tutaj znajdziesz nagrania audio i wideo ze spotkań i wykładów, które odbywały się w PTA. Zasoby te będą uzupełniane w miarę opracowywania nagrań.

Dostęp do zasobów mają tylko członkowie PTA, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi. 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka PTA, jeśli jeszcze nie opłaciłeś bieżącej składki, możesz to zrobić tutaj -> opłać składkę.

Aktualizacja opłaconych składek (a więc i praw dostępu do zasobów witryny) dokonywana jest raz w miesiącu.


AdminPTA | Odsłony: 693

V Konferencja Polskiego Towarzystwa Astrologicznego „Tradycja i nowoczesność w astrologii”
Warszawa, 17-18 października 2015

1. Otwarcie konferencji
2.Robert Marzewski - „ Badania polskich astrologów – wybór z różnicy” 
3.dr Elżbieta Wnuk-Lisowska - „ Walka planet i gwiazd oraz rytuały przeciw demonom w wierzeniach i kosmologii zaratusztrańskiej” 
4.prof. dr hab. Joanna Komorowska - „ Astronomica Maniliusza: między astrologią a literaturą” 

5
.dr Sylwia Konarska- Zimnicka - Przez gwiazdy do zdrowia – rzecz o średniowiecznej medycynie astrologicznej
6 . Robert von Heeren Die Kentauren Chiron, Pholus und Nessus / Centaury Chiron, Pholus i Nessus” –  (wykład tłumaczony na j. polski) 

Pozostałe nagrania dostępne są dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto


Kategoria: Multimedia
Administrator | Odsłony: 1071

Nagrania z IV Konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, która odbyła się w dniach 18-19 X 2014 r.:

 1.  Otwarcie konferencji
 2. „O gwiazdach i ich różnorodności w Speculum naturale Wincentego z Beauvais” – prof. dr hab. Beata Wojciechowska
 3. „Firmicus Maternus i thema mundi – prof. dr hab. Joanna Komorowska
 4. „Magowie - niebo - czas - los (o astrologii perskiej)” – dr Elżbieta Wnuk-Lisowska
 5. „Czwarta Monarchia i astrologia kopernikańska w przepowiedni alchemika Michała Sędziwoja” – dr Rafał T. Prinke
 6. 2 WYKŁADY - „Michał Falkener z Wrocławia i jego kompendium wiedzy astrologicznej” – dr Sylwia Konarska-Zimnicka
  i  „Koncepcje astrologiczne w Introductorium astronomiae Michała Falkenera” – dr Piotr Piotrowski
 7. „Wywyższenia planet” – Rafael Gil Brand
 8. „Astrologiczne wyznaczniki nadwrażliwości” – Ewa Kornafel
 9. Spotkanie z Leonem Zawadzkim i Marią Pieniążek
 10. „Cykle długoterminowe w astrogeopolityce” – Jarosław Gronert
 11. „Pięćsetletni cykl Neptuna i Plutona jako podstawa astrologicznej periodyzacji dziejów Europy” – Światosław F. Nowicki
 12. „Węzły Księżyca, czyli nasza lekcja karmiczna i siła napędowa rozwoju wewnętrznego” – Margot Graham


  Uwaga: pozostałe nagrania dostępne są tylko dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.

Kategoria: Multimedia
Administrator | Odsłony: 1195

Nagrania z III Konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego,
która odbyła się w dniach 19-20 X 2013 r.

dostępne są wszystkie nagrania z wykładów

 1. „Medytacyjny kontakt z bogami planetarnymi – na przykładzie Hermesa/Merkurego” - Jerzy Prokopiuk
 2. „Wiedza prawdziwie niezwykła: astrologia Vettiusa Valensa” – prof. dr hab. Joanna Komorowska
 3. „Skrypty dla adeptów nauki o gwiazdach na Uniwersytecie Krakowskim przełomu XV i XVI stulecia” - dr Sylwia Konarska-Zimnicka
 4. „Porządek symboliczny w potencjalnie nieskończonym wszechświecie. Ikonografia zagadnienia” - dr Krzysztof Cichoń
 5. „Bonincontrius i Morinus: dwa style renesansowej astrologii elekcyjnej” - dr Piotr Piotrowski
 6. „Horoskopy miast polskich” - Wojciech Suchomski
 7. „Jakich programów potrzebują astrologowie?” - Wojciech Jóźwiak
 8. „Jak rozumiem astrologię klasyczną / Was verstehe ich unter Klassischer Astrologie?” - dr Erik van Slooten
 9. „Symbolika tarota jako klucz do interpretacji gwiazdozbiorów” - Światosław F. Nowicki
 10. „Od astrologii do teurgii – życie i śmierć Jana Kefera” - Leon Zawadzki i Maria Pieniążek
 11.  Wręczenie Nagrody PTA im. Franciszka Prengla dla dr. hab. Tadeusza Doktóra
 12. „Zodiakalne stopnie wzmacniające potencjały planet” - Jarosław Gronert
 13. „Znaczenie komet w astrologii” - Mirosław Czylek
 14. „Twórczość jako wyraz kosmicznego procesu” - Krzysztof Porzeżyński
 15. „Zastosowanie astrologii w uprawie roślin” - Andrzej Opejda


 Pozostałe nagrania dostępne dla członków opłacających składki PTA , po zalogowaniu się.Kategoria: Multimedia
AdminPTA | Odsłony: 557

1.  Otwarcie Weekendu z Astrologią i wykład - „Podmiot, obiekt skupienia i proces poznania w analizie horoskopu, czyli dlaczego Astrologia Świątynna” – Leon Zawadzki
2. „O jak najbardziej użytecznych zastosowaniach astrologii”   – Włodzimierz Zylbertal  i   „Astrologia średniowieczna współcześnie” – dr Piotr Piotrowski
3. "Sentencje" - Leon Zawadzki
4. „Astrologiczne źródła nazizmu” cz.1 – Magdalena Janusz


Uwaga:  nagrania są dostępne tylko dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.

Kategoria: Multimedia
AdminPTA | Odsłony: 626

18 II 2013 - Astrologia w kontekście psychografologii i chirologii
dr Grzegorz Duniec

Techniki Nieinwazyjnej Analizy Osobowości (NAO) to narzędzia, które pozwalają ocenić cechy charakteru człowieka na podstawie obrazu graficznego, czyli pisma (psychografologia), analizy z wyglądu, analizy wypowiedzi oraz chirologii. Przedmiotem wykładu są techniki NAO rozpatrywane w kontekście astrologii.

Słuchacze zapoznają się z:

a) elementami psychologii pisma,
b) astrologią i numerologią w piśmie,
c) astrologiczną mapą dłoni.

Pozostałe części  nagrania dostępne sa dla członków opłacających składki PTA , po zalogowaniu się.


Kategoria: Multimedia
AdminPTA | Odsłony: 473

Film z inauguracji Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, w ramach której PTA inicjuje wydawanie dzieł astrologicznych.


- prezentacja pierwszego tomu Biblioteki PTA, którą jest książka Karla Brandlera-Prachta „Punkty arabskie”
- spotkanie z tłumaczką Ewą Wojtyś
- wykład Piotr Piotrowskiego Punkty arabskie w tradycji astrologicznej  

Uwaga:  część druga nagrania   dostępna dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.


Kategoria: Multimedia
AdminPTA | Odsłony: 568


13 X 2012 r. w Warszawie przy ul. Zielnej 39 (IV piętro budynku Centrum Edukacji Historycznej PASTA) odbyła się
 II Konferencja Polskiego Towarzystwa Astrologicznego Sport i rekreacja w astrologii1. Otwarcie II Konferencji PTA i wykład Grze­gorza Muszyń­skiego, tłu­macza Czwo­rok­sięgu Ptolemeusza
2. Jaro­sław Gro­nert — Wybitne posta­cie spor­tów indy­wi­du­al­nych i zespołowych 
3. Piotr Pio­trow­ski — Wpro­wa­dze­nie do tra­dy­cyj­nej astro­lo­gii medycznej 
4. Andrzej Bab­kie­wicz — Indyj­ska horo­sko­pia uro­dze­niowa w „Wiel­kiej horo­sko­pii Para­śary” (Bryhat-paraśara-hora) 
5. Bog­dan Kru­siń­ski — Pro­zer­pina — nowa pla­neta w Ukła­dzie Słonecznym

Uwaga:  pozostałe nagrania są dostępne tylko dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.

 


Kategoria: Multimedia
Back to Top