Tutaj znajdziesz nagrania audio i wideo ze spotkań i wykładów, które odbywały się w PTA. Zasoby te będą uzupełniane w miarę opracowywania nagrań.

Dostęp do zasobów mają tylko członkowie PTA, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi. 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka PTA, jeśli jeszcze nie opłaciłeś bieżącej składki, możesz to zrobić tutaj -> opłać składkę.

Aktualizacja opłaconych składek (a więc i praw dostępu do zasobów witryny) dokonywana jest raz w miesiącu.


AdminPTA | Odsłony: 705

1.  Otwarcie Weekendu z Astrologią i wykład - „Podmiot, obiekt skupienia i proces poznania w analizie horoskopu, czyli dlaczego Astrologia Świątynna” – Leon Zawadzki
2. „O jak najbardziej użytecznych zastosowaniach astrologii”   – Włodzimierz Zylbertal  i   „Astrologia średniowieczna współcześnie” – dr Piotr Piotrowski
3. "Sentencje" - Leon Zawadzki
4. „Astrologiczne źródła nazizmu” cz.1 – Magdalena Janusz


Uwaga:  nagrania są dostępne tylko dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.

Kategoria: Multimedia
AdminPTA | Odsłony: 851

18 II 2013 - Astrologia w kontekście psychografologii i chirologii
dr Grzegorz Duniec

Techniki Nieinwazyjnej Analizy Osobowości (NAO) to narzędzia, które pozwalają ocenić cechy charakteru człowieka na podstawie obrazu graficznego, czyli pisma (psychografologia), analizy z wyglądu, analizy wypowiedzi oraz chirologii. Przedmiotem wykładu są techniki NAO rozpatrywane w kontekście astrologii.

Słuchacze zapoznają się z:

a) elementami psychologii pisma,
b) astrologią i numerologią w piśmie,
c) astrologiczną mapą dłoni.

Pozostałe części  nagrania dostępne sa dla członków opłacających składki PTA , po zalogowaniu się.


Kategoria: Multimedia
AdminPTA | Odsłony: 634

Film z inauguracji Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, w ramach której PTA inicjuje wydawanie dzieł astrologicznych.


- prezentacja pierwszego tomu Biblioteki PTA, którą jest książka Karla Brandlera-Prachta „Punkty arabskie”
- spotkanie z tłumaczką Ewą Wojtyś
- wykład Piotr Piotrowskiego Punkty arabskie w tradycji astrologicznej  

Uwaga:  część druga nagrania   dostępna dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.


Kategoria: Multimedia
AdminPTA | Odsłony: 711


13 X 2012 r. w Warszawie przy ul. Zielnej 39 (IV piętro budynku Centrum Edukacji Historycznej PASTA) odbyła się
 II Konferencja Polskiego Towarzystwa Astrologicznego Sport i rekreacja w astrologii1. Otwarcie II Konferencji PTA i wykład Grze­gorza Muszyń­skiego, tłu­macza Czwo­rok­sięgu Ptolemeusza
2. Jaro­sław Gro­nert — Wybitne posta­cie spor­tów indy­wi­du­al­nych i zespołowych 
3. Piotr Pio­trow­ski — Wpro­wa­dze­nie do tra­dy­cyj­nej astro­lo­gii medycznej 
4. Andrzej Bab­kie­wicz — Indyj­ska horo­sko­pia uro­dze­niowa w „Wiel­kiej horo­sko­pii Para­śary” (Bryhat-paraśara-hora) 
5. Bog­dan Kru­siń­ski — Pro­zer­pina — nowa pla­neta w Ukła­dzie Słonecznym

Uwaga:  pozostałe nagrania są dostępne tylko dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.

 


Kategoria: Multimedia
Administrator | Odsłony: 3459

Nagranie wideo ze spotkania z Jarosławem Gronertem pt. Zasady interpretacji horoskopów porównawczych na przykładzie znanych postaci, które odbyło się 29 października 2012 r. w PTA.


Całość nagrania dostępna jest tylko dla członków PTA z opłaconymi na bieżąco składkami po zalogowaniu się.

Fragment wykładu:

Kategoria: Multimedia
Administrator | Odsłony: 3859

"Astrologia inwestowania" - Wojciech Suchomski

17.10.2011 

W trakcie spotkania wykładowca odpowie na wszelkie pytania związane z astrologią finansową, m.in.: "Czy mam lepsze predyspozycje do biznesu czy do inwestowania na giełdzie? Kiedy mogę założyć biznes? Jaki trend na giełdzie wskazują cykle planetarne?"

Relacja wideo (tylko dla członków PTA) i osób zapisanych na warsztat Astrologia biznesowa

Kategoria: Multimedia
Back to Top