AdminPTA | Odsłony: 619


13 X 2012 r. w Warszawie przy ul. Zielnej 39 (IV piętro budynku Centrum Edukacji Historycznej PASTA) odbyła się
 II Konferencja Polskiego Towarzystwa Astrologicznego Sport i rekreacja w astrologii1. Otwarcie II Konferencji PTA i wykład Grze­gorza Muszyń­skiego, tłu­macza Czwo­rok­sięgu Ptolemeusza
2. Jaro­sław Gro­nert — Wybitne posta­cie spor­tów indy­wi­du­al­nych i zespołowych 
3. Piotr Pio­trow­ski — Wpro­wa­dze­nie do tra­dy­cyj­nej astro­lo­gii medycznej 
4. Andrzej Bab­kie­wicz — Indyj­ska horo­sko­pia uro­dze­niowa w „Wiel­kiej horo­sko­pii Para­śary” (Bryhat-paraśara-hora) 
5. Bog­dan Kru­siń­ski — Pro­zer­pina — nowa pla­neta w Ukła­dzie Słonecznym

Uwaga:  pozostałe nagrania są dostępne tylko dla członków (z opłaconymi składkami) po zalogowaniu się na swoje konto.

 


Zaloguj się, aby zobaczyć.

Back to Top